Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 общ работник в детска градина, средно обр., за с.Сваленик
1 възпитател – 5 клас, за с.Тетово
1 учител по изобразително изкуство
1 шофьор на училищен автобус, средно обр., кат.Д, 5 години опит
1 ресурсен психолог, опит
1 медицинска сестра за детска градина, компютърни умения, 3 години опит, за с.Николово
1 пазач портиер за училище, средно обр.
1 огняр в детска градина, средно обр., правоспособност
1 учител по английски език, компютърни умения
1 учител по информатика и информационни технологии
1 прогимназиален учител по физическо възпитание и спорт, за с. Семерджиево
1 младши учител в детска градина, предучилищна педагогика
1 лектор по физическо възпитание и спорт, за с. Сваленик
1 учител по география, компютърни умения, 5 години стаж

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование)

1 компютърен оператор, средно/висше обр.
1 машинен оператор - шиене, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шлосер заварчик, основно/средно обр.
1 водач на автовишка, основно/средно обр., правоспособност
6 шофьори пласьори, средно обр., кат.В/С
2 началници на склад, средно обр., опит
1 специалист по танцово изкуство, средно/висше обр. по специалността
1 диспечер, средно/висше обр., компютърни умения
11 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
3 общи работници - месопреработване, основно обр.
4 шофьори пласьори на бутилирани напитки, средно обр., кат.В/С
1 продавач консултант – търговия на едро, средно обр., компютърни умения
2 механизатори, без изискване за образование, за с.Басарбово
3 артисти хористи, средно/висше обр., владеенето на чужд език е предимство
5 общи работници в строителството, основно обр.
1 производител на мебели, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 майстор на тестени изделия, средно/основно обр., опит
3 кранисти - мостови кран, средно обр., правоспособност
2 сърцар-формовчици, средно обр.
3 леяри, средно обр., опит 1 година
3 шмиргелисти, средно обр., опит 1 година
3 общи работници в леярски цех, средно/основно обр.
2 спомагателни работници в мебелно производство, средно/основно обр.
1 готвач студена кухня, средно/основно обр.
1 комплектовач, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 автобагеристи, средно обр., 4 години опит
2 специалисти ВиК, средно/основно обр., 5 години опит
2 кофражисти, средно/основно обр., опит
2 кофражисти - бетонджии, средно/основно обр., опит
2 строители за ремонт на покриви и за хидроизолации, средно/основно обр., опит
3 шофьори, кат. D+Е, средно обр., опит
3 строителни тенекеджии, средно/основно обр., опит
1 техник по експлоатация и поддръжка на енергийната ефективност на сгради, средно/висше обр. – ел. специалности, компютърни умения, 2 години стаж
1 помощник-готвач в заведение, средно обр., опитът е предимство
1 производствено-технически директор, висше обр. – текстилен инженер, английски и немски език, CAD/CАM системи за проектиране, опит
3 шпакловчици, 3 фаянсаджии, 2 железари и 2 общи работници в строителството, основно обр.
2 електротехници в строителството, средно обр.
1 лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност, магистър по медицина, компютърни умения, 5 години стаж
3 товарачи, средно обр.
4 складови работници, средно обр.
1 инженер конструктор, висше техническо обр., CAD/CАM системи за проектиране, опитът е предимство
1 монтажник на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., опитът е предимство
1 секретарка, висше обр., компютърни умения
2 касиери закупчици, средно обр., компютърни умения
4 строителни работници, основно обр., 3 години опит
1 шофьор кат. С+Е, средно обр., 3 години опит
1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо обр., компютърни умения, 3 години опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно обр.
2 шофьори на товарен автомобил - над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., 3 години опит
1 автокранист, кат.С+Е, средно обр., правоспособност, 2 години опит
4 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр.
1 транжор и 1 работник – производство на колбаси, основно обр., опит
2 програмисти – софтуерни приложения, средно/висше обр. по специалността, английски език, 1 година опит
10 монтьори на промишлено оборудване, средно оспециално обр., 2 години опит
5 електрозаварчици, средно техническо обр., 2 години опит
3 шофьори пласьори на хлебни изделия, средно обр., кат.В/С, компютърни умения
1 книговезец, средно обр., 5 години опит
5 сладкари, средно специално обр., опитът е предимство
3 хигиенисти за търговски обект, основно/средно обр., работа на смени
1 готвач – столово хранене, средно обр., опит
1 работник претоварни операции, средно обр., шофьор кат.Д, 3 години опит в автобусни превози, правоспособност за мотокарист
1 продавач консултант в склад за канцеларски материали, средно обр., компютърни умения, подходящо за мъж
6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно обр., опит
1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно обр.
2 миячи на превозни средства – автомивка, средно обр.
2 сервитьори, основно/средно/висше обр., опит
4 заварчици - МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно обр., правоспособност
7 шлосери, средно техническо обр.
10 лични асистенти, средно обр., добър говорим немски, осигурено обучение
1 огняр на котли с високо налягане – втора квалификационна степен, средно обр.
8 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр., компютърни умения
1 машинист на офсетов печат, средно /висше обр., 2 години опит
1 специалист предпечатна подготовка, висше обр., PhotoShop, 4 години опит
1 работник в сладкарско производство, средно обр., работа на нощни смени
5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно обр., опит
9 продавачи консултанти – бърза закуска, средно обр.
3 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен
1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен
4 търговски представители, висше обр., английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен
1 инженер климатични инсталации, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен
5 заварчици СО, средно специално обр., 3 месеца опит, за Шумен
1 технолог заваряване, средно/висше обр. по специалността, 6 месеца опит, за Шумен
3 машинни оператори – керамично производство, средно обр., английски език, компютърни умения
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност, английски език, компютърни умения
1 водопроводчик, основно/средно обр., над 1 година опит
2 продавачи консултанти и 1 касиер домакин – магазин за хранителни стоки, средно обр., за с.Иваново
1 детегледачка, средно обр., за с.Иваново
2 сервитьори и 1 готвач, средно обр., за с.Иваново
3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно обр.
2 пекари, средно обр.
6 агенти – директни продажби, средно обр., опитът в търговията е предимство
3 багеристи – мини и колесен багер, средно/основно обр., правоспособност
3 автомонтьори – леки и лекотоварни автомобили, средно обр., опит
2 електроинженери, висше обр. по специалността
4 електромонтьори – изграждане на електрически инсталации, средно обр., опит
2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно обр.
1 агроном, висше обр. - агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
2 технически изпълнители, средно специално обр.
6 зареждачи на изделия от метал, основно/средно обр.
4 машинни оператори в производство на санитарни изделия, основно/средно обр.
1 тракторист механизатор, основно/средно обр., 3 години опит, за с.Ново село
1 програмист, висше обр. – КСТ/информационни технологии
1 специалист по логистика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
5 общи работници – промишленост, основно обр.
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
14 готвачи в заведение, основно обр., опит
9 сервитьори, средно обр., за някои от местата се изисква английски език
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 лаборант химия – пластмаси, висше обр. – химия/техническо, английски език
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
4 техници механици, средно обр.
11 мехатроници, средно/висше обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 заварчици /заваряване с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 шлосери, основно/средно обр., опит
14 заварчици СО, средно/основно обр., опит
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 контрольор по качеството в шевно производство, средно обр.
1 машинен оператор на преса за гладене, основно/средно обр., 1 година опит
1 опаковач и експедитор в шивашка промишленост, средно обр., 1 година опит
1 работник спомагателни шивашки дейности – на 4 часа, средно/основно обр., подходящо и за пенсионер
2 изпълнителни на модели – шевно производство, средно специално обр.
5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно обр.
1 хигиенист - шевно производство, основно/средно обр.
10 шивачи на бельо, основно/средно обр., опитът е предимство
9 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше обр.
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
3 технолог нормировчици – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
3 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
14 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
4 моделиери конструктори в шевно производство, средно обр.
4 кроячи в шевно производство, средно обр.
5 шивачи на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
3 кроячи на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
115 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

8 охранители – невъоръжена охрана, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 общи работници, без изискване за образование /за гр.Две могили/
10 работници в строителството, без изискване за образование /за гр.Две могили/
5 шивачки, средно обр. /за гр.Борово/
1 шофьор на автокран, средно обр. /за гр.Бяла/
1 портиер, средно обр. /за гр.Бяла/
1 учител по изобразително изкуство и музика, висше обр. /за Д.Студена/
1 учител в детска градина, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Баниска/
1 възпитател, висше обр. /за с.Баниска/
1 куриер, основно обр. /за гр.Две могили/
4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/
33 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
1 детски учител, висше педагогическо обр. /за с.Дряновец/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.