Американският гигант за онлайн продажби eBay се съобрази с аргументите на своите акционери, които искаха разделянето на компанията, като прие да превърне своя много рентабилен филиал за плащания PayPal в независима компания считано от догодина.

Настоящите акционери на eBay ще получат акции на бъдещата компания PayPal в съответствие с настоящото им участие в компанията. Ebay обясни в комюнике, че е взела това решение, след като обмислила в дълбочина различните стратегически опции, които й се предлагали.

Така акционерите ще могат да прилагат "по-насочени инвестиционни стратегии" и компанията ще им позволи да се възползват от трайно нарастване на стойността. Ebay си поставя за цел да извърши успешно разделянето през второто полугодие на 2015 г.

Слуховете за подобна операция, която инвеститорът Кар Икан напразно искаше през пролетта, се носеха от края на август. PayPal съставляваше 41% от оборота на еBay миналата година и има над 152 милиона активни сметки. Настоящите ръководители на компанията, генералният директор Джон Донахю и финансовият директор Боб Суон, ще ръководят цялата преходна фаза на компанията. Но те няма да имат оперативни функции в двете нови компании, които ще се родят след разделянето и ще се задоволят с местата си в управителните им съвети.

Новата еBay ще се ръководи от Девин Уениг, настоящ президент на eBay Marketplaces. В последните 12 месеца компанията е реализирала оборот от 9,9 милиарда долара, повишение с 10%. Независимата PayPal ще бъде оглавена от Дан Шулман, идващ от "Америкън експрес". Преди това той е заемал ръководни длъжности в AT&T, Priceline и Virgin Mobile. Компанията реализира в последните 12 месеца оборот от 7,2 милиарда долара, повишение с 19%.