Четири балкански страни подписаха споразумение за намаляване на таксите за роуминг за потребителите на мобилни телефони в региона до преобладаващото в ЕС ниво.

Правителствата на Черна гора, Сърбия, Босна и Македония се споразумяха постепенно да намаляват таксите за роуминг считано от 1 януари 2015 г. до нивото на цените в ЕС. В момента абонатите на мобилни оператори на Балканите плащат от 10 до 20 пъти по-високи такси за роуминг от тези в ЕС.

От юли съюзът намали наполовина таксите за роуминг за своите граждани с амбицията да договори до края на годината пълното им премахване от 2016 г. "Това е регионална инициатива и модел на сътрудничество, който създава основа за улесняване на живота на гражданите и за уравняването им със стандарта в ЕС", заяви сръбският министър на търговията Расим Ляич.

Четирите балкански страни ще поискат от Брюксел също да хармонизира таксите за роуминг за техните гражданите, посещаващи страни членки на ЕС, каза още Ляич. И четирите страни искат да се присъединят към ЕС и Сърбия започна преговори за членство. Македония има статут на кандидат, но все още не е започнала преговорите, а Босна трябва да кандидатства за статут на кандидат член.