Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова подписа договор със обединение „Актор - Хелектор" за проектиране и изграждане на Завод за механично биологично третиране на отпадъци с производство на РДФ-гориво.
Договорът бе подписан след получаване на официално писмо от Европейската комисия , в което се посочва, че са отпаднали всички съмнения по подадените сигнали и потвърждава, че Европейската комисия не е установила нарушения на европейското законодателство, както и след получено положително становище от МОСВ.
Срокът за изграждане на съоръжението е 19 месеца.
Днес бе издадено от ДНСК и разрешение за ползване на инсталацията за биологично третиране на отпадъци, изградена в Хан Богров. Инсталацията е част от първата фаза на проекта за Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г".