Всеки един, които умишлено зарази с вирус компютър, ще носи наказателна отговорност.

Това е предвидено в новия НК в раздел "Действие с вредна програма". Наказанието предвидено за него е затвор до 4 г.и глоба от 2000 до 10 000 лв.

Освен това ще се наказва разбиването на пароли за социални мрежи или електронни пощи и ровенето в тях. Проектът въвежда 1 година затвор или пробация за всеки, който вземе чужда парола. В случаите, когато става дума за длъжностно лице, съдът може да реши да наложи по-строго наказание. То предвижда до 5 години затвор и глоба от 5000 до 15 000 лева. Експертите са предвидили отделна глава, която се нарича "Престъпления при използване на информационни системи". Именно в нея е записано, че "който осъществи без разрешение достъп до информационна система или до данни в нея се наказва с лишаване от свобода до 2 г. или с пробация". Това означава, че хакерите вече ще влизат в затвора, ако бъдат заловени и бъде доказано тяхното престъпление. Според записаното в документа съдът ще може да наложи и глоба до 10 000 лева на хакера.