Правителството прие Национален план от инициативи за отбелязване през 2014 г. на 10-ата годишнина от членството на България в НАТО.

Приемането на България за пълноправен член на Северноатлантическия съюз беше ключов момент от демократичния преход на страната. През изминалите 10 г. България се доказа като надежден съюзник и активен участник в политическия диалог и операциите на Алианса.

С приетото днес решение са одобрени конкретни инициативи по линия на публичната дипломация с участието на медиите и на неправителствения сектор. Сред тях са провеждане на международна конференция, посветена на годишнината от членството и на бъдещето на НАТО, документални и фотоизложби, организиране на конкурси за авторски плакат и есе по темата и др. Предвижда се честванията да преминат под патронажа на Президента на Република България като Върховен главнокомандващ на въоръжените сили.