Числата от 77-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 39, 17, 19, 46, 10, 3.

II теглене: 6, 18, 33, 20, 25, 21.

---------------------

6 от 42

I теглене: 3, 2, 31, 27, 13, 37.

---------------------

5 от 35

I теглене: 1, 2, 28, 9, 27.

II теглене: 20, 25, 31, 22, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 9, 7.

Печеливши цифри: 2, 9, 8.