ВСС не избра председател на ВКС, предаде репортер на БГНЕС.

Нито един от кандидатите не успя да събере необходимите 17 гласа "за". За Таня Райковска гласуваха 15 кадровици, а за кандидатурата на Павлина Панова – 9.

При гласуването за кандидатурата Таня Райковска от 24 гласували "за" бяха 15 "против" – 6, "въздържали се" -3ма.

При гласуването на кандидатурата на Павлина Панова "за" бяха 9, "против" 8, а 7 се въздържаха.

По време на изслушването пред ВСС и двете кандидатки за поста председател на ВКС изтъкнаха важността на тълкователните решения. Павлина Панова предложи създаването на аналитично звено към ВКС, което да работи в тази област, а Таня Райковска се обяви за създаването на научноконсултативен съвет.

Като постижение на ВКС бе посочен случайният принцип за разпределението на делата и работата по натовареността на съдилищата. По отношение на квалификацията на съдиите Райковска подчерта, че магистратите трябва да познават по-добре практиките и решенията на Съда на ЕС в Люксембург. За повишаване на доверието към българските магистрати Панова предложи те да участват в международни обмени и да засилят познанията си над правото на ЕС.

Въпреки че ВКС не е законодател, и двете кандидатки се обединиха около това, че ВКС трябва да общува със законодателя и да го сезир