Първите 168 студенти преминаха двуседмична начална военна подготовка. Кандидатите са били събрани по вузове на напълно доброволен принцип.
Двуседмичното обучение е завършило с полагане на военна клетва от студентите. По време на занятията  те са били облечени с военни униформи,  като общият им режим след занятията е бил напълно свободен.

Миналата година Министерският съвет върна с постановление военната подготовка за гимназисти и студенти. По времето на соца тези занятия бяха задължителни.
В новата програма бяха разписани по 5 часа годишно за 9-и и 10-и клас в т.нар. час на класа. А за вузовете идеята беше да се планират по 90 учебни часа годишно в рамките на начална и на специална военна подготовка.

Обучението на първите 168 студенти е било реализирано на базата на решения на академичните съвети на съответните вузове и на техни двустранни споразумения с Министерството на отбраната.

Първото обучение се е състояло в началото на август  в трите факултета на Националния военен университет - във Велико Търново, в Шумен и в Долна Митрополия.

В списъка са студенти от Националната спортна академия, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Русенския университет "Ангел Кънчев", Медицинските университети в Пловдив и Плевен, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Минно-геоложкия институт и Техническия колеж в Ловеч.

Разходите по началната военна подготовка на студентите са били поети от МО. За 14-те дни ведомството е похарчило по 290,40 лв. на човек, като само храната е била за сметка на студентите. Основно  парите са отишли за ток, вода, бензин и боеприпаси
10 часа от началната военна подготовка са били отделени на строевите хватки с оръжие и без оръжие. Студентите са изучавали устава за войсковата служба в продължение на 5 ч. 10 часа са отишли за теория и практика на физическата подготовка. Най-много - 25 часа, се падат на огневата подготовка - изучаване на автомат "Калашников", ръчни осколъчни гранати, както и на принципите на балистиката.

Върхът на обучението са били занятията по стрелба с автомат. Освен това 10 часа са били планирани за тактическа подготовка, а 6 - за ядрена, химическа и биологическа защита. За лекции по спасителни и евакуационни дейности са били предвидени 6 ч. Още 6 часа са били заделени за занятия по оказване на първа медицинска помощ при природни бедствия, аварии и терористични актове. По време на други 6 часа студентите са изучавали инженерно въоръжение и инженерни мини и заряди.

Според пресцентъра на МО повечето студенти са останали доволни от началната военна подготовка. Те са изявили желание да преминат и следващия етап - специалната военна подготовка. Тя е значително по-интересна. В нея обаче може да попаднат само завършили началния етап.

По принцип идеята е 10-те теми за специалната подготовка да се подбират по заявка на съответното висше учебно заведение. Вече има яснота, че най-много мераклии ще се запишат за огневата подготовка и за обучението по стрелба и безопасно боравене със стрелково оръжие, както и за занятията по оцеляване в екстремни условия.
Най-вероятно първият двуседмичен курс по т.нар. специална военна подготовка  ще стартира през януари следващата година,  съобщиха от пресцентъра на МО. В него за занятия по огнева подготовка са предвидени цели 44 часа. Изучават се 7,62-мм автомат "Калашников", 9-мм пистолет "Макаров", ръчни осколъчни гранати, основи и правила на стрелбата, водене на огън с автомат и пистолет по неподвижни и по появяващи се цели денем и нощем.

Идния месец тръгват обучителни семинари за преподавателите, които ще водят часовете по военна подготовка в средните училища, казаха от МО.

АНТИТЕРОРИСТИЧЕН СЪВЕТ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ БОКЛУКЪТ ВИ ДА СТАНЕ ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

Суперлюбопитни съвети се съдържат в тема №5 от лекциите по начална воена подготовка за учениците от 9-и и 10-и клас. Тя е озаглавена "Действия на гражданите за оцеляване при терористични действия и война, както и при откриване на невзривени боеприпаси".

"Тероризмът е междудържавна или вътрешнодържавна престъпна дейност, изразяваща се в използване на насилие и заплахи за постигане на конкретни политически цели и най-вече - за отслабване и дестабилизация на съществуващото държавно управление". Това е дефиницията, която ще обясни на учениците що е то тероризъм.

Какви обаче трябва да са действията за оцеляване при актове от терористични, екстремистки и престъпни групировки?

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ:
- Насърчавайте охранителната бдителност във вашето семейство!
- Бъдете нащрек! При констатиране, че ви наблюдават подозрителни личности, съобщавайте на властите. Доверете се на инстинктите си!
- Сменяйте личния си режим всеки път, когато е възможно.
- Установете проста сигнална система, за да уведомявате членовете на семейството си за съществуваща опасност. Не я споделяйте с никого другиго.
- Не изпъквайте. Избягвайте публичността. Не харчете големи суми пари.
- Бъдете нащрек за необяснимото отсъствие на местни граждани, като ранно предупреждение за възможни терористични действия.

ВКЪЩИ:

- Осигурете си добра видимост към пътищата до вашия дом

- Лично унищожавайте всички пликове от писма и други неща, които отразяват лична информация
- Избягвайте честото минаване под прозорците и застояването на балконите.
- Не позволявайте боклукът ви да става източник на информация.

ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ:
- Не докосвайте вашето превозно средство, докато не го проверите подробно - погледнете вътре в него, огледайте около него и погледнете под него.
- Пътувайте в група - безопасността е в броя.
- Пътувайте по натоварени пътища, избягвайте изолирани и опасни места.
- Не използвайте постоянно една и съща спирка на автобус или стоянка на таксита.
- Избягвайте да се унасяте в сън, докато се намирате в движение в обществен транспорт.
- Ако превозното средство е превзето от терористи, не ги гледайте в очите и не се втренчвайте в тях.
- Ако някой от терористите захвърли оръжието си, не го вземайте, защото рискувате спецчастите да ви помислят за един от терористите.
- В обществен транспорт най-добре е да сте седнали.
- Обличайте се неутрално и винаги носете със себе си зареден мобилен телефон.