След перипетиите, през които премина проектът за водния цикъл на община Бяла, на 25 септември най-после ще бъде направена първата копка. По проекта ще бъде подменена водоснабдителната и канализационната мрежа на града и ще бъде изградена пречиствателна станция.
Както „Утро“ писа, заповедта на кмета Кольо Келерджиев за избор на изпълнител на обществената поръчка за техническа помощ при управление и изпълнение на интегрирания воден проект на град Бяла, бе отменена от Комисията за защита на конкуренцията като незаконосъобразна през юли 2013 г. До това се стигна, след като Обединение „СПК-ППМ“ атакува избора на победител с мотива, че е отстранено неправомерно от поръчката за 432 000 лева. В надпреварата тогава участваха с оферти осем фирми, а за победител бе избрано друго обединение - „Тонус - Бим Бяла“ ДЗЗД, в което участват шуменска и софийска фирма.
Освен че процедурата отново бе върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците, Общината трябваше да плати 850 лева държавна такса и 200 лева адвокатски хонорар.
След две години лутане и обжалвания вече има избрани изпълнители, които са стабилни консорциуми, каза вчера кметът Кольо Келерджиев. Изпълнението на проекта е разделено на два лота, а фирмите изпълнители са „Райкомерс“ и „Аква Бяла 99“ ДЗЗД. Келерджиев допълни, че след като бъде реализиран мащабният проект за водния цикъл на Бяла, ще може да се кандидатства по проекти и за рехабилитация на пътните настилки в града.
Общата стойност на проекта, който се финансира по ОП „Околна среда“, е над 41 милиона лева. Предвижда се проектът да приключи през 2015 г.