Числата от 76-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 47, 38, 24, 43, 4, 37.

II теглене: 19, 22, 29, 23, 36, 40.

---------------------

6 от 42

I теглене: 38, 7, 11, 32, 2, 28.

---------------------

5 от 35

I теглене: 23, 35, 34, 5, 30.

II теглене: 17, 33, 3, 2, 20.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 7, 1.

Печеливши цифри: 4, 5, 6.