Стачкуващите близо 40 часа на 300 метра под земята миньори от мини "Черно море - Бургас" прекратиха стачаката си, след като Националната електрическа компания (НЕК) преведе на ТЕЦ "Сливен" 500 хил.лв.

ТЕЦ "Сливен" трябва да се издължи на мини "Черно море - Бургас" и така най-накрая да получат заплатите си.
Малко по-рано от КНСБ съобщиха, че се очаква до края на работния ден да бъдат изплатени възнагражденията на миньорите. Уверенията са, че всички ще получат по две работни заплати.

От началото на годината на "Топлофикация Сливен" ЕАД са изплатени над 80% от дължимите от НЕК суми, съобщиха от МИЕ. Към останалите си контрагенти НЕК е изплащала средно около 58% от натрупаните задължения. Отговорност на ръководството на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща ритмично с контрагентите си, припомнят от МИЕ.

За да се гарантират здравето и безопасността на работещите в мини "Черно море", правителството е разпоредило на Българския енергиен холдинг да намери резерви и да осигури средства за заплати на миньорите. Миньорите не бива да бъдат използвани за икономически взаимоотношения между две частни фирми, посочват от ведомството.

НЕК ЕАД, в качеството си на обществен доставчик на електрическа енергия, няма търговски взаимоотношения с "Мини Черно море", пише в прессъобщението.
Отговорност на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща със своите контрагенти, като в същото време не трябва да крие своята отговорност зад гърба на държавата, добавят от МИЕ.

Поради непоследователни и некомпетентни управленски решения и водената до момента ценова политика НЕК ЕАД е принудена да работи при изключително влошена финансова рамка, пише още в съобщението от ведомството.

Според МИЕ несправедливо е както Общественият доставчик на електроенергия, така и миньорите, работещи в мините, да бъдат заложници на икономическо-правните отношения между субекти извън държавата.