Има пазар на фалшиви дипломи. Това заяви пред журналисти служебният министър Румяна Коларова, предаде БГНЕС.

Министерството на образованието вече сезира Районната прокуратура в София за сайт, чрез който се продават дипломи за средно и висше образование. Във ведомството са постъпили няколко сигнали за сайта. Това нито е първият, нито ще бъде последният сайт, за който ще сезираме прокуратурата, заяви Коларова. Тя изрази надежда този пазар да бъде ограничаван все повече, но затова били необходими ефективни мерки на прокуратурата.

Според Коларова при този тип сайтове няма замесени служители на МОН. Коларова заяви, че няма да направи вътрешна проверка в МОН, защото нямало такава практика при подобни сигнали.

От думите на Коларова стана ясно, че комуникация между МОН и Държавната агенция за бежанците (ДАБ) тотално липсва. След случая с децата на бежанци в Калище от ДАБ обявиха, че работят в посока на промяна в наредба, така че децата от чуждестранен произход да имат право без да полагат изпити по български език да влизат в учебни заведения. Коларова обаче няма никаква информация от ДАБ и затова им написала писмо.

Единствената информация, която образователният министър имала е, че от агенцията се опитали да се свържат с началника на Регионалния инспекторат в Перник с желание три деца да отидат в училището в Земен. Не може тези неща да се уреждат по телефона, нападна тя ДАБ. Коларова обясни, че до този момент от агенцията не са предприели нито една стъпка за иницииране на промяна на въпросната наредба. Хубаво е да се говори по медиите, но е важно да се предприемат стъпки, които да имат институционална тежест, заключи служебния министър.

Относно това дали закриването на професионалния бакалавър в стратегията за висше образование няма да доведе до закриване на колежи Коларова коментира, че всеки колеж може да получи статут на университет и да издава диплома за бакалавър.

Днес беше представен проектът на новата ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". За първи път на образованието се гледа като на стимул за развитието на икономиката и обществото, коментира Коларова. В рамките на програмата има приоритет, свързан с интеграцията на децата от малцинствата, със специални потребности, децата, които имат социални проблеми и заради това не могат да учат. Коларова подчерта, че в програмата имало над 500 млн. за развитие на науката.

Коларова гарантира, че средствата по програмата ще се усвояват прозрачно и честно, за да няма рискове от загуба. Тя обясни, че общо 74 корекции са наложени по програмата, но всички те били конкретни и ясно аргументирани. По време на представянето на програмата стана ясно, че сред основните цели на оперативната програма е повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5 % от БВП, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11 %. Цели се и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 % от хората между 30 и 34 години.