Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще обяви предложението си за увеличение на цената на тока от първи октомври, което ще бъде подложено на обществено обсъждане, преди да бъде взето решението.

Преди дни новият председател на енергийния регулатор Светла Тодорова обяви, че регулаторът ще предложи от следващия месец, енергията да поскъпне с по-малко от 10%.

Повишението на цената се налага заради затрудненото финансово положение на Националната електрическа компания.

Според прогнозите на енергийния министър - Васил Щонов, за да се стабилизира системата е необходимо токът да поскъпне, но плавно.