Числата от 75-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 11, 43, 17, 47, 42, 8.

II теглене: 8, 27, 12, 4, 38, 7.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 19, 11, 3, 15, 14.

---------------------

5 от 35

I теглене: 5, 9, 25, 19, 6.

II теглене: 1, 18, 33, 13, 11.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 3, 5.

Печеливши цифри: 8, 9, 1.