Владимир Ампов-Графа е новият посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България. В новата си роля, популярният изпълнител, носител на множество музикални награди, ще работи, за да привлече вниманието на широката общественост и младите хора в България към предизвикателствата, пред които са изправени децата и семействата в риск, както и да ги ангажира с включването им в намирането на решения.
„В УНИЦЕФ вярваме, че всяко дете се ражда с равни права и трябва да има справедлив шанс да живее здраво и успешно. За тази задача имаме нужда от помощта на хора, които мислят в същата посока. За мен е удоволствие да приветствам Владимир Ампов-Графа в екипа на посланиците на добра воля на УНИЦЕФ", каза Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.
Графа се присъединява към дългогодишния посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България, Ани Салич, която подкрепя работата на организацията, свързана със закрила на децата.
„Като посланик на добра воля на УНИЦЕФ, аз ще продължа да подкрепям мисията правата на децата да бъдат защитени", каза Графа и добави: „В България все още има деца, които живеят в институции, които отпадат от училище прекалено рано, изгубвайки хиляди възможности за реализация. Все още има деца, които притежават глас не само да пеят, но и да изкажат своето мнение, но ние не ги чуваме, или пък деца, които просто нямат глас, за да споделят, че са жертва на насилие. И аз ще подкрепя УНИЦЕФ, за да дадем на децата този глас и бъдещето, на което имат право. Да спасиш едно дете е като да спасиш целия свят. Нека застанем заедно за децата".
Своята първа мисия, като посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България, Графа поема на дата 25 ноември и символично отбелязва четвърт век от подписването на Конвенцията за правата на детето. Акустичният концерт ще се проведе в зала 3 на НДК и ще подкрепи кампанията на УНИЦЕФ срещу насилието над деца и жени.
„Преди 25 години, почти всички държави по света ратифицират Конвенцията за правата на детето. Тя не е просто документ, а е най-голямото обещание от правителствата към децата: че ще направят всичко по силите си, за да защитят и промотират техните права." допълни г-жа Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.
В България Конвенцията за правата на децата е ратифицирана през 1991 г.

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.