Центърът на Разград ще бъде цялостно обновен по проект за създаване на зелена и достъпна градска среда в централната част на града. Мащабният проект е на обща стойност близо 5 милиона и 260 хиляди лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Регионално развитие".

Общо 58 хиляди квадратни метра площ в центъра на Разград ще бъдат реконструирани и благоустроени през следващите месеци. Строително-монтажните работи се очаква да започнат до две седмици.

Освен улични и пешеходни настилки ще бъдат реконструирани и изградени нови, над два километра и половина, велоалеи, нови зони за отдих, зелени площи, водни ефекти и шадравани. Ще бъде инсталирано енергоспестяващо улично осветление.

В рамките на проекта на ново място ще бъде експониран един от символите на Разград - скулптурният монумент "Момина чешма".