Числата от 74-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 16, 22, 28, 26, 39, 40.

II теглене: 4, 7, 29, 8, 21, 31.

---------------------

6 от 42

I теглене: 26, 36, 32, 12, 16, 24.

---------------------

5 от 35

I теглене: 27, 32, 5, 8, 16.

II теглене: 18, 11, 4, 17, 10.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 8, 9.

Печеливши цифри: 7, 8, 4.