Числата от 101-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 27, 22, 1, 7, 9, 24.

II теглене: 30, 7, 9, 43, 1, 16.

---------------------

6 от 42

I теглене: 21, 31, 14, 33, 30, 22.

---------------------

5 от 35

I теглене: 15, 23, 5, 34, 8.

II теглене: 24, 27, 35, 9, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 5, 1

Печеливши числа: 2, 0, 7.