До края на годината трябва да е готов Законът за средното образование. Основното нещо, по което няма спор в бъдещия закон е това основното образование да се завършва в седми клас и да има две гимназиални степени. Това заяви образователният министър Анелия Клисарова пред БНР.

Клисарова открои две от най-важните задачи за 2014 г. Между 15-и и 30-и януари трябва да се събере Съветът на ректорите, за да се обобщят предложенията по Стратегията за висше образование.

"В дискусиите са доста въпросите като започнем от това как правим учебните планове и програми, как формираме учебното съдържание, как разпределяме учебните предмети, така че всеки да участва, но да бъде балансирано за учениците. Ще има доста да поработим. Трябва малко да забавим, да съберем повече обсъждания, защото иначе ще кажат, че го налагаме, а ние искаме да го приемаме, а не да го налагаме," обясни министър Клисарова.

По отношение на връзката между висшето образование и нуждите на бизнеса, министър Клисарова каза:
Мога да дам такъв пример. В техническия университет в София в момента има 4 магистърски програми, които са поръчани от Бизнеса, изработени са заедно с бизнеса, а лабораториите за обучение по тези програми са финансирани с европейски пари и с пари от фирмите.