Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 старши възпитател, педагогическа специалност, 10 години стаж
2 лектори по физическо възпитание и спорт, стаж
1 лектор по турски език
1 възпитател, ислямско богословие
1 лектор по история, за с.Ново село
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 учител по география, компютърни умения, 5 години стаж
1 хигиенист в училище, средно обр.
1 медицинска сестра в детска градина, 1 година опит
4 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр. и завършен курс
1 готвач в детска градина, средно специално обр.
2 учители в детска градина, предучилищна педагогика
2 ресурсни учители, специална педагогика
1 възпитател прогимназиален етап, български език и литература
1 технически изпълнител – счетоводство и човешки ресурси, в училище, висше обр., компютърни умения
1 възпитател начален етап, начална училищна педагогика
1 огняр - парни котли с високо налягане, средно специално обр., квалификация, стаж 3 години, за гр.Сеново
1 учител по физкултура и спорт, география, икономика, история и цивилизация, 1 година стаж, за гр.Сеново
1 възпитател в начален курс, предучилищна и начална училищна педагогика, 1 година стаж, за гр.Сеново
1 учител по английски език, за с.Сваленик

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование)

1 пощенски раздавач, средно обр.
1 портиер и огняр – котел на газ, основно обр., правоспособност
1 шофьор на автобус, кат.Д, средно обр.
1 машинен оператор на преса за гладене, основно/средно обр., 1 година опит
1 опаковач и експедитор в шивашка промишленост, средно обр., 1 година опит
1 секретарка, висше обр., компютърни умения
2 касиери закупчици, средно обр., компютърни умения
4 строителни работници, основно обр., 3 години опит
1 шофьор кат. С+Е, средно обр., 3 години опит
2 оперативни счетоводители, висше/средно икономическо обр., компютърни умения, 3 години опит
1 шофьор кат. В, средно обр.
1 работник в производство на тестени изделия, средно обр.
2 шофьори на товарен автомобил - над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., 3 години опит
1 автокранист, кат.С+Е, средно обр., правоспособност, 2 години опит
4 електромонтажници, средно специално обр., трета степен по електробезопасност, 3 години опит, за гр.Пирдоп
3 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр.
1 транжор и 1 работник – производство на колбаси, основно обр., опит
2 програмисти – софтуерни приложения, средно/висше обр. по специалността, английски език, 1 година опит
10 монтьори на промишлено оборудване, средно оспециално обр., 2 години опит
5 електрозаварчици, средно техническо обр., 2 години опит
1 работник спомагателни шивашки дейности – на 4 часа, средно/основно обр., подходящо и за пенсионер
3 шофьори пласьори на хлебни изделия, средно обр., кат.В/С, компютърни умения
3 миячи на прозорци, основно/средно обр., опитът е предимство
1 книговезец, средно обр., 5 години опит
5 сладкари, средно специално обр., опитът е предимство
1 офис сътрудник, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 изпълнителни на модели – шевно производство, средно специално обр.
3 хигиенисти за търговски обект, основно/средно обр., работа на смени
1 готвач – столово хранене, средно обр., опит
1 работник претоварни операции, средно обр., шофьор кат.Д, 3 години опит в автобусни превози, правоспособност за мотокарист
1 продавач консултант в склад за канцеларски материали, средно обр., компютърни умения, подходящо за мъж
6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно обр., опит
1 електротехник – промишленост, средно обр., правоспособност
1 шлосер монтьор, средно обр., опит
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език
1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно обр.
2 миячи на превозни средства – автомивка, средно обр.
6 сервитьори, основно/средно/висше обр., опит
5 заварчици - МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно обр., правоспособност
8 шлосери, средно техническо обр.
10 лични асистенти, средно обр., добър говорим немски, осигурено обучение
1 електрозаварчик, основно обр., опит
1 огняр на котли с високо налягане – втора квалификационна степен, средно обр.
8 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр., компютърни умения
1 машинист на офсетов печат, средно /висше обр., 2 години опит
1 специалист предпечатна подготовка, висше обр., PhotoShop, 4 години опит
1 работник в сладкарско производство, средно обр., работа на нощни смени
5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно обр., опит
2 оператори на преса – производство на огнеупорни изделия, средно обр., 2 години опит
10 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр., опит
10 докери и 10 пласьори на бутилирани стоки, основно/средно обр.
1 фризьор, средно специално обр. /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
12 продавачи консултанти – бърза закуска, средно обр.
3 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен
1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен
4 търговски представители, висше обр., английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен
1 инженер климатични инсталации, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен
5 заварчици СО, средно специално обр., 3 месеца опит, за Шумен
1 технолог заваряване, средно/висше обр. по специалността, 6 месеца опит, за Шумен
3 машинни оператори – керамично производство, средно обр., английски език, компютърни умения
1 търговски представител керамични изделия - за Румъния, висше обр., румънски и английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност, английски език, компютърни умения
1 водопроводчик, основно/средно обр., над 1 година опит
2 електрозаварчици, основно/средно обр., над 1 година опит
2 продавачи консултанти и 1 касиер домакин – магазин за хранителни стоки, средно обр., за с.Иваново
1 детегледачка, средно обр., за с.Иваново
2 сервитьори и 1 готвач, средно обр., за с.Иваново
3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно обр.
2 пекари, средно обр.
6 агенти – директни продажби, средно обр., опитът в търговията е предимство
3 багеристи – мини и колесен багер, средно/основно обр., правоспособност
3 автомонтьори – леки и лекотоварни автомобили, средно обр., опит
5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно обр.
1 хигиенист - шевно производство, основно/средно обр.
2 електроинженери, висше обр. по специалността
4 електромонтьори – изграждане на електрически инсталации, средно обр., опит
15 строителни електротехници – изграждане на електрически инсталации, средно техническо обр., 2 години опит в поддръжката и ремонта на производствени съоръжения
2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно обр.
1 агроном, висше обр. - агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
1 машинист на багер, основно обр., провоспособност
10 шивачи на бельо, основно/средно обр., опитът е предимство
2 технически изпълнители, средно специално обр.
6 зареждачи на изделия от метал, основно/средно обр.
9 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
20 машинни оператори и 6 общи работници – производство на санитарни изделия, основно/средно обр.
1 тракторист механизатор, основно/средно обр., 3 години опит, за с.Ново село
2 разкройчици на ПВЦ дограма, основно/средно обр., 3 години опит
1 програмист, висше обр. – КСТ/информационни технологии
1 специалист по логистика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 домашни помощници, средно обр., опитът е предимство
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
2 общи работници в строителството, основно/средно обр.
2 работници - подови облицовки, основно/средно обр., опит
5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше обр.
13 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
4 мотокаристи, средно обр., правоспособност
5 общи работници – промишленост, основно обр.
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
18 готвачи в заведение, основно обр., опит
13 сервитьори, средно обр., за някои от местата се изисква английски език
2 бармани сервитьори, средно обр.
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 лаборант химия – пластмаси, висше обр. – химия/техническо, английски език
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
1 стругар, средно обр., може и без опит
4 техници механици, средно обр.
13 мехатроници, средно/висше обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 заварчици /заваряване с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 шлосери, основно/средно обр., опит
13 заварчици СО, средно/основно обр., опит
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
25 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
2 моделиери конструктори в шевно производство, средно обр.
2 кроячи в шевно производство, средно обр.
5 шивачи на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
3 кроячи на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
16 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
107 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 шофьор на автокран, средно обр. /за гр.Бяла/
1 портиер, средно обр. /за гр.Бяла/
1 учител в детска градина, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Баниска/
1 възпитател, висше обр. /за с.Баниска/
1 старши учител в прогимназиален етап, висше обр. – биология и химия /за с.Долна Студена/
1 възпитател, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Долна Студена/
1 куриер, основно обр. /за гр.Две могили/
3 кредитни експерти, средно обр./за гр.Русе/
4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/
34 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
34 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
1 детски учител, висше педагогическо обр. /за с.Дряновец/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.