Мартин Димитров и Петър Славов са подали молби за напускане на "Синьо единство". Новината е била потвърдена от председателя на партията Христо Панчугов.
Молби за напускане на "Синьо единство" са подали и Гергана Николова и Александра Боджова. Двете са в ръководството и на партията, и на съюза и са подкрепили Петър Славов за подписаното днес от името на съюз "Единство" споразумение за сътрудничество с ДСБ.

Няколко часа след подписването на споразумението от "Единство" пък са разпространили отворено писмо до лидера на ДСБ Радан Кънев, в което се казва, че съюзът не се ангажира със съдържанието на документа, тъй като Димитров и Славов не упълномощени да го подпишат.

"Уведомяваме ви, че господата Славов и Димитров представляват единствено себе си и личните си амбиции, защото в Управителния съвет на Национален съюз „Единство” не е обсъждано Споразумение с ПП ДСБ и не е взимано решение за подписването му. Дори не е свиквано заседание на Управителния съвет по този повод. Това е в противоречие с Устава на Национален съюз „Единство” и по никакъв начин не ангажира членовете на сдружението с този акт", пише в писмото от "Единство".

То е подписано от Александър Маджиров, Димитър Иванов, Емил Йорданов, Маргарита Бойчева и Христо Панчугов.