Евгени Диков оглави Националната следствена служба. Това реши Висшия съдебен съвет на свое открито заседание. Той беше избран с 23 гласа "за" и един "въздържал се".
Досега Диков изпълнява длъжността ръководител на Софийската градска прокуратура. Кандидатурата му бе подкрепена от главния прокурор Сотир Цацаров и членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев и Румен Георгиев.

Изборът на нов директор на Националната следствена служба се наложи, след като предишният шеф Бойко Найденов неочаквано подаде оставка. Причината за напускането му е лична, стана ясно тогава.

Визитка на Евгени Диков

Роден на 20.02.1955 г. в гр. Луковит, обл. Ловеч. Женен, има две дъщери.

Образование

Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност Право. Период на обучение от 1975 г. до 1979 г. Среден успех от курса на следване Мн. добър 4,69 и среден успех от държавните изпити „Добър 4,33”

Стаж в органите на съдебната власт
- от 16/05/2013 до настоящия момент – и.ф. административен ръководител-градски прокурор, Софийска градска прокуратура
- от 29/05/2006 до 16/05/2013 - Прокурор във Върховна касационна прокуратура
- от 06/01/2003 до 29/05/2006 - Следовател в Национална следствена служба, отдел 06 – „Разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи и лица с имунитет и трафик на хора”
- от 07/02/1991 до 01/04/1992 - Заместник градски прокурор, Софийска градска прокуратура
- от 01/03/1989 до 01/04/1992 - Прокурор в Софийска градска прокуратура
- от 01/01/1989 до 28/02/1989 – Заместник районен прокурор на 01 Районна прокуратура, гр. София
- от 01/07/1986 до 31/12/1988 - Административен ръководител - районен прокурор на 05 Районна прокуратура, гр. София
- от 18/03/1983 до 01/07/1986 - Заместник-районен прокурор в Районна прокуратура, гр. София
- от 20/07/1981 до 18/03/1983 - Районен прокурор в Районна прокуратура, гр. Бяла Слатина
- от 06/01/1980 до 06/01/1981 - Стажант-съдия в Софийски градски съд

Извън органите на съдебната власт
- от 01/10/1992 до 06/01/2003 - Адвокат към Софийска адвокатска колегия