Премахнато е допълнителното условие за възраст при пенсиониране на военните и връщат старите условия за пенсионирането им. Това стана, след като депутатите приеха на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване.

Условието бе въведено от правителството на ГЕРБ и създаде безпрецедентно напрежение в армията и доведе до мирни шествия на военнослужещите. С нея при пенсионирането на военните се въведе допълнително условие от 52 и 54 години, или 42 и 44 години. За войниците, сержантите, офицерските кандидати и офицери с младши звания - 52 години, за офицерите със старши и висши звания - 54 години, а летците и водолазите съответно - 42 и 44 години. С прието днес решение се връщат старите условия за пенсиониране преди въведените в началото на 2013 г. промени.

Предложението беше прието като от 149 народни представители, "за" бяха 105, "против" - 17, а 27 се въздържаха. Така военнослужещите ще имат право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети в системата.

Ангел Найденов заяви, че с отмяната на допълнителното условие за възраст се премахва една неравнопоставеност. Той посочи, че това е норма, която създава напрежение и несигурност във военнослужещите и е дискриминационна спрямо тях.