Хайверът, станал символ на луксозните блюда, би трябвало да се задраска от менюто за коледната трапеза, за да се даде шанс на силно застрашените дунавски есетри да възстановят своите популации в естествената си среда, призова екоорганизация.
Днес басейнът на река Дунав все още пази някои от най-важните популации на есетри в света, като България и Румъния опазват единствените, все още годни за защита и жизнеспособни екземпляри от този вид в Европейския съюз. Също като есетрите по цялата Земя, оцелелите екземпляри в басейна на река Дунав днес са на ръба на изчезване поради търговията с техния ценен хайвер.

Нелегалният риболов и търговия все още продължават, въпреки че в повечето държави международната търговия с див хайвер не е позволена, а риболовът е строго контролиран и в момента е забранен в България и Румъния. Хайверът се счита за деликатес и един от най-скъпите продукти, произхождащи от дивата природа.

Всеки, който планира да купи за подарък хайвер от дива есетра, например от белуга, би трябвало да преосмисли намерението си, твърдят от екоорганизацията. Преди един век, река Дунав беше естественото местообитание на шест есетрови разновидности, но днес пет от тях са класифицирани като критично застрашени, една от които е вече изчезнала, а една е извънредно рядко срещана. Един от видовете дунавска есетра е оценен като уязвим. Основната причина за този критичен статус е неустоимият апетит за хайвер.

Нелегалната търговия с хайвер има голяма връзка с организираната престъпност. Продължаващите конфискации демонстрират, че контрабандистите на хайвер са добре организирани и използват усъвършенствани методи. Всичко това прави нелегалната търговия с хайвер проблем не само на опазването на дивата природа, пишат още експертите.