Всеки, който иска да купи имот вече ще може да провери статуса му, да провери дали той попада в "Натура 2000" или има някакви ограничителни мерки спрямо него.

Едно от предимствата на оптимизираната геопространствена информационна система на Министерството на регионалното развитието се изразява в това, ако някой например се интересува от това да закупи определен имот и знае координатите му, може да разгледа статуса на имота. Това заяви Захари Славов, главен експерт в МРР в дирекция "Сигурност".

Чрез ортофото изображенията  пък може да се види реално какво представлява имота, например дали е гора, поляна. Благодарение на информация от Министерство на земеделието и храните, пък може да разбере какъв е статута на територията, дали попада в зона "Натура" и дали има някакви ограничителни мерки спрямо имота.

Чрез системата гражданите имат свободен достъп до ортофото изображения, топографски карти, хидрографски изображения.

От една страна системата ще подпомага вземането на решения, относно проектите, които се разглеждат в министерството, а от друга страна ще дава повече информация на гражданите.

Големият плюс на системата е събирането на много данни на едно място. Това събиране на данни е уникално за България в момента, коментира Славов. Той поясни, че за да бъде актуална информацията трябва всяко едно от министерствата да споделя данните си по определени стандарти. Към системата има и форум, в който граждани и представители на бизнеса мога да задават въпросите си, относно системата и да обменят мнения.

Програмата се усъвършенства чрез проекта "Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система на МРР" по ОПАК. Стойността  и е 372 233 лв.