След извършен анализ на изведените от данъчните складове на територията на Митница "Пловдив" енергийни продукти, служителите установиха неправомерно използване на маркирано дизелово гориво чрез декларирането на „фалшиво" предназначение на горивото - използване в производствен процес в сушилни за дървен материал в Перущица и Пещера, съобщават от Агенция „Митници” .
По този начин се избягва заплащането на част от акциза, а именно горивото се облага със ставка 50 лв., вместо 645 лв. на тон.
В момента в Митница "Пловдив" са задържани 13 тона маркирано дизелово гориво, което е трябвало да бъде поредната доставка за „сушене на дървен материал".

Задълбочен анализ на данните от информационните системи на митницата и събрана допълнителна разузнавателна информация установява използването от началото на годината до момента на 851 500 литра маркиран газьол от пет свързани дружества, които са обявили в документите, че използват горивото за сушене на дървен материал.

Проверките, извършени на място, при които са разпитани свидетели и е изготвен снимков материал установяват, че уредите, използвани в процеса на изсушаване на дървения материал, не са работили с дизелово гориво. В един от обектите митническите служители са намерили и надземен резервоар за гориво, свързан с колонка и пистолет за зареждане на превозни средства, където е имало маркирано гориво.

Събраната до момента информация води до извода, че посочените в документите обекти са използвани като прикритие на схема за избягване заплащането на акциз чрез използването на маркирано гориво за цели, различни от законово допустимите, като по този начин е избягнато заплащането на акциз в размер на 506 000 лв.