Министерството на околната среда и водите забрани строителните и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в района на къмпинг Корал. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Експертите от министерството смятат че, че строителството би довело до унищожаване на три типа дюни и шест вида растения.

Със заповедта се спират строителството и монтажните работи на "Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс" ЕООД, "Витатур инвест" АД, ПГА "ФУУД" ЕООД, "Прайм пропърти" /БГ/ АДСИЦ и "Корал резидънс" в района на къмпинг "Корал".

Забраната се налага, за да се предотврати отрицателно въздействие върху околната среда и върху близко разположените защитени зони.

Мотивите за налагането на принудителната административна мярка се основават на няколко основни обстоятелства. Едно от тях е, че срокът на правно действие на издадените решения е изтекъл. "Не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения в екологичното законодателство", обясняват от ведомството.

От МОСВ смятат, че строителството би довело до унищожаване на три типа дюни, основен елемент на ландшафта. Те са защитени според смисъла на Закона за Черноморското крайбрежие, а застрояването е предпоставка за "необратимо унищожаване на находища и популации на шест вида растения, поставени под специален режим съгласно закона".

Забраната ще е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и до влизане в сила на издадените на тяхно основание индивидуални административни актове, съобщават още от министерството.