От първи октомври Националният статистически институт (НСИ) започва да отчита БВП и респективно Брутния национален доход по нова методология "Европейска система от сметки 2010", като в сметките ще бъдат включвани данни за скритата икономика и проституцията и търговията и разпространението на наркотици.
Това съобщи на пресконференция Елка Атанасова - директор на дирекция "Макроикономическа статистика" в НСИ.

Вече няколко държави от ЕС са внедрили новата методология и ефектът е между две и шест на сто номинално изменение на стойността на БВП.
Новата методология няма да доведе до промяна в темпа на прираст на БВП спрямо предишни периоди.

НСИ и досега отчиташе скритата икономика, като към старите показатели ще се добавят, освен проституцията и наркотиците, и данни за условната рента (допълнителна оценка за гаражите), ще се подобрят данните за изчисляване на косвено измерените услуги на финансовите посредници, както и ще се прави оценка на изчерпателност на данните относно доходите в натура в сухопътния и въздушния транспорт.

В понятието доход в натура се включват разходите на работодателя в полза на наетите - за мобилни телефони, карти за градския транспорт, дрехи, ваучери за храна. По новата методология допълнителните сектори, в които ще се изследва доходът в натура, са сухопътен и въздушен транспорт, за които такава информация досега не се е събирала, обясни Елка Атанасова.

По отношение на условната рента Елена Бакалова - държавен експерт в отдел "Нефинансови национални сметки" в НСИ, обясни, че при последното преброяване е била включена информация за гаражите, които се притежават от българските домакинства, и за тези гаражи е трябвало да бъде определена стойност, която да бъде включена към условния наем.

По селата досега е бил използван така нареченият държавен наем, който е около 8 пъти по-нисък от действителния и по тази причина се налага да се правят нови изчисления, които ще окажат влияние върху БВП. Това ще е една от най-големите дооценки, допълни експертът.

НСИ няма да прави отделни статистически изследвания за наркотиците и проституцията, а ще използва информация от официални ведомствени доклади
​Първите оценки вече са разработени и те ще бъдат оповестени на 30 септември. Новата методология ще бъде внедрена за периода от 1995 г. до второто тримесечие на 2014 г., като ще има съгласуваност между 3-месечните и годишните данни.