Българските хлапета са рекордьори по престой в детска градина в сравнение с европейските си връстници, предава "Монитор" позовавайки се на европейската образователна платформа „Евридика”. Децата над 3 години у нас прекарват там средно по 40 часа на седмица, или по осем часа на ден. Това е продължителността и на работния ден на родителите им.
На практика това означава, че българските хлапета най-малко време стоят в дома си, според данните от доклада на „Евридика” на тема предучилищната подготовка. За страните в Европейския съюз средната норма при деца над 3-годишна възраст е около 29 часа.

В някои държави като Англия и Холандия например малчуганите прекарват средно по 20 часа седмично в детската градина, което двойно по-малко спрямо престоя у нас. При по-малките българчета под 3 години средният престой в забавачката пък е около 37 часа. В тази класация обаче първенци са Полша и Португалия, където хлапетата прекарват около 39 часа за седмица в яслите. Средната норма в Европа пък е 26 часа седмично.

Колкото повече време детето е посещавало детска градина, толкова по-добре се справя в училище, пише още в доклада. Такива са и данните от международното изследване PIRLS, според което грамотността на учениците се свързва пряко с посещението на предучилищна подготовка. Затова една от целите на Европейския съюз е обхватът на децата в детската градина да се увеличава непрекъснато. В момента 93 на сто от хлапетата в ЕС посещават забавачка. Целта е делът им да се повиши до 95% до 2020 година.

Всяко второ българче, или 51,4% от децата у нас, живее в лоши условия и в риск от бедност, показват още данни от доклада. Подобно е положението и в Румъния, където 47,4% от децата са в социален риск. Доста по-оптимистични са данните за държави като Дания, Холандия и Швеция, където делът на децата, застрашени от социално изключване, е между 10 и 15%. Тревожно е и че всеки седми родител в България е безработен, а за всяко десето българче се грижи само един от родителите му.

Според доклада се очаква демографската криза в Европа да се задълбочава и броят на хлапетата в предучилищна възраст да се стопи с 2,5 млн. през 2030 г. В момента европейските малчугани са 32 млн.