И тази година няма промяна във водещите страни в света, класирани от организацията "Световен икономически форум" по различни показатели, обединени в "Глобалният индекс за конкурентоспособност" (The Global Competitiveness Report).

Първият годишен доклад на СИФ е направен през 1979 година, и оттогава ежегодно обхваща все повече икономики. За периода 2009–2010 той разглежда състоянието в 133 икономики.

Швейцария продължава да води класацията за най-конкурентоспособна икономика в света, откакто измести САЩ през 2009-2010 година от първото място заради финансовата криза от 2007–2010 г.

Индексът показва възможностите на страните да осигурят просперитет за своите граждани.

Докладът "прави оценка на способността на страните да предоставят високи нива на просперитет за своите граждани. Това от своя страна зависи от това колко продуктивно дадена страна използва наличните ресурси. Това означава, че "Глобалният индекс за конкурентоспособност измерва структурата от институциите, политиките и факторите, които определят устойчивите тенденции и средносрочни нива за икономически просперитет".

Според доклада "Най-големият стълб на конкурентоспособността са технологичните иновации само чрез които в дългосрочен план може да се измени стандартът на живот. Това изисква среда, която благоприятства иновационните дейности, подкрепени както от публичния, така и от частния сектор.

През тази година България в обобщената класация е на 54 място, непосредствено след Русия и пред Барбадос.

Световният икономически форум (World Economic Forum, WEF) е международна неправителствена организация със седалище в Женева, Швейцария. /БГНЕС /На снимката: Основателят и лидер на организацията СИФ Клаус Шваб.