Само за първите шест месеца на тази година държавата е платила 303 930 лева обезщетения за бавно правосъдие. Това става ясно от постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни разходи, публикувано в „Държавен вестник“ и цитирано от „Преса”.
Парите са изплатени по 100 заявления на пострадали от точили се с петилетки дела, уточниха от Министерството на правосъдието за „Преса“. В четири от случаите е определено максималното обезщетение от 10 000 лв. За цялата 2013 г. жертвите на бавните дела са получили общо 288 860 лв.

След натиск от Евросъда в Страсбург, който бе засипан с български казуси за мудното правосъдие, от октомври 2012 г. у нас заработи т.нар. национален механизъм за обезщетяване на пострадалите.

Процедурата е следната - те подават заявления до инспектората към Висшия съдебен съвет, който проверява фактите по всеки отделен случай и после изпраща доклад на правосъдния министър. Когато се констатира надхвърляне на „разумния срок“ за водене на едно дело, министърът предлага на пострадалите да сключат споразумение.

Сумите на обезщетенията са различни според тежестта на забавата, но не може да надхвърлят 10 000 лв. Обичайно се определят между 2000 и 3000 лв.

При отказ от споразумение жертвите на бавното правосъдие могат да заведат дела по Закона за отговорността на държавата пред българския съд.

От разгледаните през 2014 г. случаи рекорд по мудност държи граждански спор за делба, който се е точил 20 години и 8 месеца. Обезщетението за него е 10 000 лв. Най-протяжното наказателно дело пък е продължило 17 години, 9 месеца и 26 дни.

Максималното обезщетение е получила също жертва на изнасилване, защото наказателното производство се е точило 16 години 7 месеца и 5 дни не по нейна вина.

През това време част от повдигнатите обвинения са отпаднали заради изтекла давност. По давност е бил погасен и предявеният от жертвата граждански иск.
10 000 лева е платила държавата и за гражданско дело за незаконно уволнение, продължило 14 години и 2 месеца.