Майки на деца с аутизъм протестираха днес пред Дирекция "Социално подпомагане" в Пловдив заради отказ да бъде изплатена добавката им за рехабилитация и балнеолечение, предаде БГНЕС.

Постановление 169 на Министерски съвет от юни тази година нарежда добавката да бъде изплащана само ако детето е било в специализиран санаториум, регистриран по Закона за лечебните заведения. Преди обаче поправката да бъде приета, майките на 22 деца са ги завели на море, а сега дирекцията отказва да плати надбавката.

Майка на 14-годишно дете с рядко имунно заболяване твърди, че заболяването на детето и е противопоказно на лечението, извършвано в одобрените санаториуми. Потребностите на децата са други, затова възниква проблемът. За аутистите особено важна е социалната рехабилитация- тя им помага да установят нови контакти, да научат нови неща. "Ние сме родители на деца с интелектуални затруднения. В одобрените санаториуми се предлага физикална терапия, балнео, климато и таласолечение, но не от това имат нужда децата с интелектуални затруднения и очевидно това не е взето предвид от законодателите.

От Дирекция "Социално подпомагане" твърдят, че не изплащат добавката заради нередовни документи, но майки твърдят, че са представили всичко, което се иска. Родителите имат намерение да заведат частно дело срещу Министерски съвет за несправедливия текст в промяната на закона.