До момента 166 млн. лв. финансови корекции по оперативните програми е понесла държавата, които се дължат предимно от обществени поръчки.

Това заяви на кръгла маса за еврофондовете вицепремиерът по управлението на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова, предаде БГНЕС.

Цанова подчерта, че ЕК държи на публичност, прозрачност и недискриминиране при проектите по оперативните програми. Според нея, е необходим ефективен и превантивен контрол по проектите.

По думите й трябва да бъдат небелязани четири мерки за ограничаване на финансовите корекции. Като първа мярка Цанова открои оптимизиране на процедурата на финансовите корекции, което се отнася за сроковете, отговорността и обжалванията. Втората мярка била оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на Управляващите органи на оперативните програми. Третите мерки са свързани с ограничаване на финансовите корекции, наложени вследствие на нарушения, свързани с възлагането на обществените поръчки. Последният тип мерки са за спазването на изискванията за устойчивост на инвестициите.

Александър Хинов, мениджър Консултантски услуги и публичен сектор към KPMG България, фирма, наета от администрацията на Министерски съвет представи анализ на управлението на средствата по оперативните програми в периода 2007-2013 г.

Хинов повтори думите на Цанова за стойността на финансовите корекции по оперативните програми към 31 декември 2013 г., която е 166 млн. лв. Тази сума представлява 1,9 % от изплатената финансова помощ към същата дата. Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по ОП "Околна среда" (ОПОС )и ОП "Регионално развитие" (ОПРР). Те са в размер на 91,7 млн. лв. по ОПОС и 36,3 млн. лв. по ОПРР.

Над 80 % на финансовите корекции са свързани с нарушение на възлагането на обществените поръчки. Около три четвърти от финансовите корекции са наложени на общините, заключи Хинов.

Причините по налагане на корекции на 7-те оперативни програми е възлагането на обществените поръчки с най-голям дял. Устойчивостта на инвестицията е слабо застъпена. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 млн. лева, което представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

11% от финансовите корекции на общините по ОПРР са вследствие на нарушения, свързани с устойчивостта на инвестицията и използването й по предназначение. По останалите оперативни програми, общините нямат финансови корекции във връзка с устойчивостта или делът им е пренебрежимо малък. При всички оперативни програми с изключение на ОПОС преобладаващата част от финансовите корекции са наложени във връзка с регистрирани нередности след плащане на БФП.

Относителният дял на финансовите корекции вследствие на нарушения във връзка с нарушения в процедурите на избор на изпълнител е преобладаващ по всяка от оперативните програми. Неизпълнението на заложените дейности и непостигането на заложените индикатори за резултат е причина за налагането на 22% от ФК при ОПАК, спомена в анализа си още Хинов.

Кръглата маса, организира от Цанова продължава, но представителите на медиите бяха помолени да напуснат, тъй като след първия час дискусията става закрита.