Със заповед на служебния финансов министър Румен Порожанов за заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите е назначена Теменужка Янкова, съобщиха от МФ.

Тя е предложена от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, а ресорът, който поема е Данъчно-осигурителна методология и данъчно-осигурителна практика. Теменужка Янкова има дългогодишен опит в държавната администрация и е доказала своя професионализъм, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции. От 1992 г. до 1998 г. заема длъжностите данъчен инспектор, главен данъчен инспектор и данъчен експерт в Териториално поделение Данъчна администрация - гр. Плевен. От 1998 г. до 2002 г. работи последователно като експерт и главен експерт в Комисията по търговия и защита на потребителите - гр. София и в дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите.

Между 2002 г. и 2007 г. Теменужка Янкова работи на ръководни позиции в "Софарма Логистика" АД и "Калиман-РТ" АД. От 2009 г. до 2011 г. тя заема длъжностите началник отдел "Финансов контрол и отчетност на проекти" и директор "Финансово и административно обслужване" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От 2011 г. до 2013 г. е назначена за директор на дирекция "Финанси" в ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". От 2013 г. до момента Теменужка Янкова е съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическо развитие в Министерския съвет.