Програмистът и „интернет картограф“ Джон Матерли ни помага образно да си представим колко свързан е станал светът с глобалната мрежа, като е създал специална карта. Тя показва къде има устройства, свързани с интернет, пише Washington Post. Червеният цвят е индикация за по-висока гъстота на свързани устройства, а синият за ниска. На картата се вижда, че има големи разлики между различните региони. Субсахарска Африка, например, е гъсто населена, но забележително тъмна на визуализацията на Матерли.
Матерли е основател на Shodan, наричана понякога от медиите „най-страшната търсачка в интернет“. Shodan може да открие необезопасена технология, свързана с интернет. Въпреки отблъскващото си прозвище обаче платформата се използва с добри намерения. Престъпниците имат интерес да не се знаят уязвимите места в интернет, но изследователите използват Shodan, за да откриват пропуски в сигурността на протоколите и да ги поправят.