В 7,00 часа днес, в Министерството на образованието и науката, журналистът Стоян Стоянов от вестник „Аз Буки" изтегли вариант 1 за втория задължителен зрелостен изпит по предмет по желание.
Министър Румяна Коларова пожела успех на всички зрелостници, които днес полагат втората си задължителна матура.
До изпита са допуснати 5329 младежи. Най-желаният предмет за втора матура е география и икономика, следван от биология и здравно образование, философски цикъл и английски език. Зрелостниците можеха да избират за втори задължителен държавен изпит между 13 предмета.
Втора задължителна матура днес се провежда в 173 училища в страната. Изпитът започва в 8,00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за младежите със специални образователни потребности - 6 часа.

Изпитните варианти по отделните предмети и верните отговори ще бъдат публикувани на сайта на МОН след 14,00 часа.