200 милиона нови банкноти си е поръчала да отпечатат Българската народна банка само в рамките на месец. Официално обявената поръчка е само за 60 милиона банкноти.

Тази поръчка обаче не е била единствената. Преди нея е имало и друга, в която не е посочено поръчаното количество банкноти. Банката е дала и заявката на френската печатница за ценни книжа "Обертюр Фидюсиер" за още поне 140 млн. български банкноти, пише в. "168 часа".

Самата печатница е в София и в нея БНБ има дял от 30%. Двама представители на БНБ са в състава на ръководството . Така че двете обществени поръчки са по-скоро вътрешна работа на самата банка. Документацията и за двата конкурса може да се види в регистъра на Агенцията за обществените поръчки. От нея обаче не става ясно за какво количество банкноти е била първата поръчка, тъй като някои нейни параметри са засекретени.

БНБ потвърди пред вестника, че поръчките са две и че първата е била още през юли. Но банката не уточни за колко броя книжни пари е тя. От съобщение на БНБ става ясно, че на 23 юни е била обявена процедура за отпечатване на банкноти за период от 4 години. От посочения коефициент при определянето на цената за печат става ясно, че поръчката включва и печатане на столевки - банкнотите с най-голям номинал у нас.