Въпреки ниския размер на таксите, УНСС няма да ги увеличава и тази година, обяви проф. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите, пред „Фокус“.

„Моето убеждение е, че държавата трябва „да се върне в образованието“ и да възстанови поне предкризисното финансиране от 963 лв. на студент годишно, а не срамните 693 лв., които получаваме сега (въведени през 2009 г. като антикризисна мярка). Не е редно държавата да дава 100%, а студентът за плаща 67%. Това вече не е държавно висше образование, а някакъв вид публично-частно партньорство”, обясни проф. Статев.

Той уточни, че от друга страна, субсидията за един ученик е 1400 лв., а за един студент – два пъти по-малко. „Ако държавата иска наистина да генерира национален елит, съотношението трябва да е обратното”, подчерта проф. Статев.

Той допълни, че УНСС в момента работи по проект за усъвършенстване на учебните планове със съдействието на държавните институции (министерство, агенции и др.) и на бизнеса. „Резултатите ще бъдат имплантирани в обучението още от новата учебна година. Убедени сме, че това ще повиши качеството на преподаването и ще доближи още повече преподаваните знания до изискванията на реалната среда”, каза проф. Статев.

По думите му близо една трета от студентите бакалаври са преминали през програма за платени стажове и практики, която също се радва на много силен интерес. „Традиционно ще продължим с разширяване на студентската мобилност и обмена на студенти между УНСС и водещи европейски университети”, посочи проф. Статев.

„Голямата сила и авторитетът на УНСС идват и от факта, че преобладаващата част от нашите колеги, освен изтъкнати учени и преподаватели, са водещи фигури в областта на държавното управление и бизнеса – на тази основа ще продължаваме да засилваме и практическата част от университетското образование”, каза още професорът.