Ще се разгледа всеки един договор за концесия за язовири, а отделно от това ще предложи за ликвидиране язовири, към които няма интерес. Един от тях ще е "Сухия скът". Това обяви днес кметът на Враца Николай Иванов пред общинските съветници.
Той добави, че 220 кубически метра дъжд се е изсипал над Община Враца в дните 31 юли - 1 август, по време на обсъждане на работата по ликвидране на последствията от наводнението.

Общо 153 къщи са били наводнени. От тях в Девене - 42, Горно Пещене - 25, Бели извор - 20, Голямо Пещене - 17, Лиляче - 7, Три кладенци и Власатица - по 5 и т.н.

Още на 4 август специализирана комисия е започнала оценка на щетите върху общинската инфраструктура, последвана от работата на комисията за оценка на щетите на частните домове.

Предстои същото да бъде направено и за останалите пострадали села. Водени са разговори с ръководствата на верига магазини за битова техника за предоставяне на електроудери на пострадали, както и за облекчен режим при закупуването им.