Увеличението на цената на електроенергията би трябвало да е плавно в дългосрочен план, едновременно с подобряване икономическото състояние на страната и създаването на фонд за подкрепа на енергийно бедните домакинства, заяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов.
Още тази седмица на заседанието на Министерския съвет ще бъде разгледано решението за сформиране на Енергиен борд, който да съдейства на правителството при стабилизирането на енергийния сектор, каза Щонов.
От Енергийния борд се очаква да гарантира експертност, независимост и ефективност при вземането на решения в енергетиката. Всички участници на пазара на електроенергия
трябва да направят отстъпки, за да е стабилна системата, посочи още Щонов.
Вече е сформирана работна група в НЕК, която актуализира принципите на компанията за продажба на електроенергия на свободния пазар по свободно договорени цени, изготвят се процедури за публично оповестяване на офертите и се създават правила за процедури с пряко договаряне, съобщи Щонов. Той добави, че към момента всички централи изпълняват програмите си за подготовка за есенно-зимния сезон.

Следва пълният текст на интервюто:

- Министър Щонов, защо според Вас ръководството на "Южен поток България" не се е съобразило с Вашето разпореждане и е пристъпило към увеличаване на капитала? Какви ще бъдат действията Ви по проекта "Южен поток" и проектната компания за България оттук нататък?
- Реализацията на проекта "Южен поток" ще донесе за страна ни ползи - ще се разкрият работни места, ще се гарантира сигурността на газовите доставки. Но, за да започне неговото реално изграждане на българска територия, трябва да се отговори на всички изисквания на европейското законодателство. Работим за отстраняване на несъответствията.
На 11 август издадох протоколно решение за преустановяване на възлагането по всички тръжни процедури по проекта "Южен поток" до приключване на наказателната процедура от ЕК. Това означава, че реални стъпки по изграждане на газопровода у нас няма да бъдат предприемани, докато не отстраним всички несъответствия със законодателството на общността.
Увеличаването на капитала само по-себе си не представлява начало на строителството на проекта, а позволява да продължат единствено подготвителните работи по него - ПУП-ове, административни процедури, анализи и други.

- Как ще решите проблема с дефицита на средства в системата на енергетиката? Разбрахме от ДКЕВР, че ако ЕК не разреши промяна на договорите с двете американски централи - ТЕЦ "Марица Изток" 1 и ТЕЦ "Марица Изток" 3, както и намаляване на количествата изкупувана зелена енергия, то цената на НЕК до приключване на настоящия регулаторен период би следвало да се актуализира на всяко тримесечие. Тази стратегия ли мислите да приемете или имате и други варианти?
- В момента водим разговори с всички участници на пазара на електроенергия - те трябва да направят отстъпки, за да е стабилна системата. В случай, че Европейската комисия се произнесе в полза на България по отношение на подадените жалби, свързани с дългосрочните договори на американските централи и възобновяемите източници на енергия, плащанията на НЕК ще бъдат облекчени.

- Плашите ли се от бунтове, ако цената на тока скочи от 1 октомври?
- ДКЕВР определя цената на електроенергията. Според мен, увеличението би трябвало да е плавно в дългосрочен план, едновременно с подобряване икономическото състояние на страната и създаването на фонд за подкрепа на енергийно бедните домакинства.

- Кога ще бъде сформиран Енергийният борд, как ще действа той и какво се очаква от него да свърши?
- Миналата седмица, заедно с вицепремиера Захариева, проведохме среща с комисаря по енергетиката Йотингер. Той също изрази подкрепа за идеята да се създаде Енергиен борд у нас, който да ни съдейства при стабилизирането на енергийния сектор.
От Енергийния борд се очаква да гарантира експертност, независимост и ефективност при вземането на решения в енергетиката. Още тази сряда на заседанието на Министерския съвет ще бъде разгледано решението за сформиране на борда и вероятно дейността му ще стартира от следващата седмица.

- Ще бъде ли предложена по време на Вашия мандат дългоочакваната енергийна стратегия? Трябва ли в нея да бъде заложено изграждането на нови ядрени мощности и в какъв обем?
- Голяма част от проблемите в сектор енергетика се дължат на непоследователната политика, водена през годините. Приемането на енергийна стратегия и разбира се нейното
последователно следване ще гарантира стабилност и най-вече предвидимост в българската енергетика. В този смисъл енергийната стратегия е изключително важна.
Получих проект на енергийна стратегия до 2030 г. от моя предшественик. В документа е заложено преодоляване на зависимостта на страната ни от внос на енергийни ресурси, високата енергийна интензивност на БВП и необходимостта от екологосъобразно развитие.
В момента правим анализ на енергийната стратегия и ще преценим дали има необходимост от актуализация или от изготвяне на изцяло нов документ. В този анализ ще бъде разгледана и необходимостта от изграждане на нови ядрени мощности.

- Кога ще бъде готов анализът на проекта за изграждане на 7 реактор в АЕЦ "Козлодуй" по технологията на "Уестингхаус"?
- Продължават анализите на проекта, ще отнемат няколко месеца. Нереалистично е те да се завършат в рамките на мандата на служебното правителство. Ще оставим на редовното правителство да вземе решение за проекта. Изключително важен е финансовият модел по този проект, както и анализите за търсенето и предлагането на електроенергия в региона за следващите години.

- Казахте, че ще започнете с повече прозрачност при търговете за енергия за свободния пазар. Какво смятате да предприемете в тази връзка?
- Вече е сформирана работна група в НЕК, която актуализира принципите на компанията за продажба на електроенергия на свободния пазар по свободно договорени цени.
Експертите изготвят в момента процедури за публично оповестяване на офертите и създават правила за процедури с пряко договаряне.

- Кога можем да имаме напълно либерализиран пазар на електроенергия и готова ли е страната ни за това?
- Третият либерализационен енергиен пакет изисква пълна либерализация на нашия пазар до края на 2015 г. Това е сериозно предизвикателство за всички участници на пазара, но след като се осигури пълна прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, пазарът ще работи ефективно и ще се саморегулира.

- Подготвена ли е енергийната система за зимния период? Ще имаме ли "топла" и "светла" зима?
- Основен приоритет в нашата работа е стабилизиране на енергийната система, което да гарантира "топла" и "светла" зима на всички потребители в България. Към момента всички централи изпълняват програмите си за подготовка за есенно-зимния сезон.