Хиляди семейства в Гърция, живеещи на прага на бедността, ще получават занапред минимален гарантиран доход. Той ще е под формата на месечна помощ в размер на 400 евро. Това предвижда пилотна програма, която ще бъде прилагана първоначално в 13 общини на страната. Тя е изготвена от министерството на труда и ще засегне семейства с две малки деца,

които нямат други доходи, информират гръцките медии.

Изискването за получаването на тази помощ е имащите право на нея да са били с постоянно местоживеене в общините през последните две години и да не са имали други доходи.

Помощта ще започва от 200 евро за семейство без деца и ще расте в зависимост от броя на децата. В рамките на програмата е предвидена и помощ за децата. Така например семейство с малко дете ще получава 450 евро на месец.