На пристанище Варна продължава доставката на нови пратки тръби за морската част на газопровода "Южен поток".

Тръбите доставени до момента във Варна, както и тези които предстои да пристигнат, трябва да бъдат поставени на морското дъно. Според проекта за изграждането на морската част от газопровод "Южен поток", тя ще започва от руското Черноморско крайбрежие в района на гр. Анапа, Краснодарски край и след около 931 км. ще излезе на българския бряг, в близост до Варна.

Преди седмица компанията "Южен поток България" прекрати изпълнението на поръчки и договори за строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България по поръчка на Европейската комисия. "В момента компанията извършва подготвителна работа по изпълнението на проекта в съответствие с националното и европейското законодателство. При изграждането на газопровода " Южен поток България" се придържа към принципа на прозрачност и отчетност с цел съответствие на проекта с регламентацията на ЕС", заявиха в изявление от комапнията.

Министерство на икономиката и енергетиката на България тогава се противопостави на увеличението на уставния капитал на компанията "Южен поток България", казвайки, че това е против правилата на ЕК. Увеличението на капитала на "Южен поток България" до 397,6 млн. лв. беше вписано в Търговския регистър.