Консумацията на електричество расте, а сметките на потребителите остават същите, съобщават от ЧЕЗ.

Средната сметка за консумираната през юли 2014 г. електроенергия в Западна България е 29 лева – без промяна спрямо юли 2013 г., въпреки че средното количество консумирана електроенергия е нараснало от 171 на 180 квтч.

Данните показват, че ръстът в потреблението не се е отразил върху сметката заради по-ниските крайни цени на електроенергията през юли 2014 г. спрямо същия месец на миналата година.