82 826 са били гражданските бракове у нас през 1945 година. През 2013 г. - 4 пъти по-малко, 20 000.

Почти 60 на сто от всички живородени, или 39 375 бебета през 2013 година са извънбрачни според данни на Националния статистически институт. В 70 на сто от случаите обаче има информация за бащата. Вероятно става дума за семействата от нов тип - без граждански брак.

От 2001 г. до 2011 г. два пъти са се увеличили хората, които съжителстват, без да са сключили официален брак, като
процентът достига 8 от цялото население.

През изминалите 10 години намалява делът на женените/омъжените за сметка на неженените/неомъжените или хората в съжителство без сватба.
Това обясни доц. Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека на БАН.
Феноменът на безбрачните съжителства всъщност е станал популярен през 90-те години на миналия век.
От всички съжителства без брак 70% са сред младите възрастови групи от 16 до 39 години. С увеличаване на възрастта делът намалява и сред населението на 40-49 години е 16%, а сред хората над 50 години - едва 14%. Новата форма на семейство сред младите хора е предхождаща стъпка преди обвързването в брачния съюз, нещо като тест.
Представите за семейство сред младото поколение очевидно се променят, казва доц. Димитрова.
Защо не искат да встъпват в брак?
Първо искат да се стабилизират и тогава евентуално да се обвържат по-трайно.
Изследванията показвали обаче, че след раждането на първо дете съжителствата се трансформират в официален брак. Представата за важните събития в живота при младите е по-гъвкава. 61,8% обаче са отговорили с "не зависи" на въпроса до колко решението ви дали да имате дете зависи от юридическо оформяне на брака. 19% са казали "малко зависи", а 19,2% - "много зависи".

Увеличава се и средната възраст на жените у нас при сключване на брак - от 27 през 2012 г. на 27,3 години през 2013 година. За мъжете вече стана 30 години. Преди 2-3 години беше 28.
Средната възраст, на която по цял свят (усреднено от всички държави) се сключва брак, е 24,7 години.

Тя се е увеличила с почти 3 години от 1970 година насам - тогава е била 21,8 години.

От сайта "Прайсономикс", където има наблюдения върху световните тенденции в тази посока, коментират, че има ясна връзка между доходите в една страна и средната възраст, на която хората се женят. В скандинавските страни и Западна Европа например много често тази възраст е над 30 години. А в Афганистан е малко над 20 години.