БНБ е изпратила писма до мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев и до Оманския фонд, който държи 30% от банката, да дадат до края на август своите "конкретни предложения за ангажимент" за възстановяване дейността й. Българската народна банка заяви, че Корпоративна търговска банка и Банка "Виктория" продължават да имат огромен недостиг от ликвидни средства, необходими за изплащане на задълженията към депозантите и другите кредитори, които са съответно в размер на около 6,3 млрд. лева за КТБ и 284 млн. лева за "Виктория". Поради това не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор, наложена на двете банки.

От БНБ са изпратили писма до двамата най-големи акционери – "Бромак" ЕООД и Оманския фонд на държавния резерв и очакват от тях конкретни предложения за ангажимент до края на месец август. От "Бромак" досега не са предприети никакви действия пред надзорния орган за оказване на подкрепа на КТБ. Няма развитие и с позицията на втория по големина акционер – Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман. Третият по големина акционер в КТБ – ВТБ "Капитал" първоначално заяви намерения да разгледа възможностите за подпомагане на банката, но на 24-ти юни т.г. публично оповести, че няма такъв интерес.

От БНБ предупреждават, че всички частни или партийно мотивирани опити за натиск върху общественото мнение и върху институциите, ангажирани с проблемите, породени от затрудненията на КТБ, могат само да навредят на процеса на дефиниране и прилагане на адекватни мерки и добавят: БНБ остава гарант и носи своята отговорност с цел защита на обществените интереси.