Числата от 67-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 29, 23, 7, 44, 11, 45.

II теглене: 9, 37, 33, 21, 16, 31.

---------------------

6 от 42

I теглене: 42, 33, 31, 14, 20, 18.

---------------------

5 от 35

I теглене: 14, 35, 31, 8, 9.

II теглене: 31, 9, 34, 6, 22.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 7, 6.

Печеливши цифри: 2, 3, 8.