Министърът на земеделието и храните Васил Грудев освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Майдън Сакаджиев.

От МЗХ заявяват, че Сакаджиев е освободен след анализ на дейността на агенцията и установени забавяния в работата й. На негово място Грудев назначи за изпълнителен директор на ИАРА Янчо Янев. Смяната е съгласувана с министър-председателя Георги Близнашки.

Причините за освобождаване на Сакаджиев са свързани със системно неизпълнение на задължения от страна на ИАРА, в предвидените за това срокове, по Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Поради забавянето срещу Република България е стартирана наказателна процедура от страна на Европейската комисия, която към момента се намира в досъдебна фаза. Получени са били и редица писма от страна на Европейската комисия за недоброто функциониране на ИАРА, като одитът на дейността на агенцията, извършен от страна на МЗХ, е потвърдил тези констатации.

Янчо Янев е роден през 1969 г. в гр. Несебър. Янев е с магистърска степен по "Публична администрация" от Университета за национално и световно стопанство - София. От 2009 г. работи в ИАРА, като последната заемана от него длъжност е началник – отдел "Регионален център за рибарство и контрол "Югоизточна България", в които се включват центровете "Бургас", "Стара Загора", "Ямбол" и "Сливен".