41 души в България са получавали пенсии над законово определения таван през първото полугодие на 2014 г.

Таванът на пенсиите през първите 6 месеца на годината бе 770 лв. и заради него над 54 хил. души не получаваха пенсия в реален размер.

От 1 юли таванът вече е 840 лв. и ограничени от него са доходите на над 37 хил. възрастни българи.

Всичките 41 пенсионери, които не са ограничени от тавана, са вече бивши висши политици и магистрати. По закон ограничението върху максималния размер на пенсиите не важи за бившите президенти и вицепрезиденти, министър-председатели, председатели на Народното събрание и членове на Конституционния съд.

Няма официална информация какъв е размерът на пенсиите на тези 41 души. По неофициална информация обаче средната пенсия за бившите висши политици и магистрати била около 1600 лв. Сумата, която взема ВИП пенсионерите, е близо два пъти по-голяма от новия таван на пенсиите от 840 лв.

През първото полугодие на 2014 г. най-много - 320 000 души, са били пенсионерите с доход от 200 до 250 лв. на месец, според издадения от НОИ статистически справочник за първото полугодие на 2014 г.

315 хил. души пък са вземали пенсия между 127 и 150 лв. на месец.

Общо 1/4 от всички пенсионери в България, или над 500 хил. души, са получавали пенсия, по-ниска от 150 лв. на месец. През първото полугодие на 2014 г. това бе размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 1 юли минималната пенсия е 154,50 лв.