Да отпечата 60 милиона броя левови банкноти с номинал 10, 20 и 50 лв. ще поръча БНБ на френската компания "Обертюр Фидюсиер". Това стана ясно от обявление на централната банка.

"В края на юни и началото на юли възникнаха изключителни обстоятелства, свързани с напрежение в банковата система, които доведоха до повишаване търсенето на банкноти и намаляване на наличните резерви. Изключителните обстоятелства имат характер на непредвидими събития. Тази извънредна ситуация съвпадна и с традиционното значително повишаване на търсенето на банкноти през туристически сезон", мотивират се от БНБ.

В мотивите за поръчката се казва още, че банковата криза е увеличила търсенето на налични пари.

На 23 юни БНБ обяви процедура за обществена поръчка за отпечатване и доставка на български банкноти за период от четири години. Така банката би могла да сключи договор за отпечатване на банкноти най-рано в края на 2014 г. Юнската поръчка е за 26 млн. лв. без ДДС, но междувременно тя бе затворена.

В обявлението не са уточнени обемите за всяка от купюрите. Дори и цялата поръчка да бъде изпълнена с отпечатването на 50-левки, това означава увеличаване на левовете в обращение с 3 млрд. лв. Според официалната статистика на БНБ, към края на юли 2014 г. активите на Управление "Емисионно", гарантиращо валутния борд са 29,6 млрд. лв., а 10,4 млрд. лв. са банкнотите и монетите в обращение.